Notariniai veiksmai

Notarų atliekami notariniai veiksmai

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo
26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai

Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina sandorius;
 2. išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
 3. išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
 4. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 5. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 6. liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 7. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 8. priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
 9. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 10. perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 11. priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
 12. priima jūrinius protestus;
 13. protestuoja vekselius ir čekius;
 14. atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, taip pat užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
 15. atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą;
 16. surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
 17. tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina dokumentus pažyma (Apostille);
 19. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais.

 

Notarinių veiksmų atlikimo vieta

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo
28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta

„Notariniai veiksmai gali būti atliekami pas bet kurį notarą, išskyrus turto paveldėjimo atvejus. Notarų veiklos teritoriją šiais atvejais nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.“

Vilniaus miesto 19 – ojo notaro biuro veiklos teritorija paveldėjimo klausimais:

Akmenės g. (Tr. Vokės gyv.), Artojų g. (Tr. Vokės gyv.), Bražuolės g. (Trakų Vokės gyv.), E. Andrė g. (Tr.Vokės gyv.), Eglyno g. (Trakų Vokės gyv.), Gerosios Valios g. (Tr. Vokės gyv.), Girių g. (Tr. Vokės gyv.), Gunkliškių g. (Tr. Vokės gyv.), J. Tiškevičiaus g. (Tr. Vokės gyv.), Liepų al. (Tr. Vokės gyv.), Sangrūdos g. (Tr. Vokės gyv.), Sirpučių g. (Tr. Vokės gyv.), Trampolio g. (Tr. Vokės gyv.), Tylioji g. (Tr. Vokės gyv.), Vanagiškių g. (Tr. Vokės gyv.), Vilkiškės g., Vinkšnų g., Zubiškių g., Žalioji aikštė